27 mar 2007

Mała, średnia i wielka...

Chodzi o lustrację - mała lustracja Geta-Stankiewicza poprzedza średnią i wielką, o czym donosi dzisiejsza wrocławska Gazeta Wyborcza.

Getas zainspirował mnie do złożenia lustracji blogowej w Salonie24. W Bloggerze jest to zbędne, bo Wydawca i Redaktor Naczelny lub ktokolwiek, kto ma taką lub podobną funkcję nie działa w Polsce, jak sądzę...

Tyle że jako bloger jestem jotesz, więc to jotesz składa lustrację? Ale jotesz urodził się dopiero 29 maja 2006 roku, więc lustracji nie podlega. Ponieważ jednak jotesz pisuje często opinie, przekonania polityczne i wydarzenia z życia jego twórcy to może ów stwórca powinien się zlustrować? Byłoby to na rękę Gospodarzowi, który jest jakby Redaktorem Naczelnym Salonu24. Nawet nie „jakby” tylko całą gębą, że tak rubasznie sobie palnę! Kto może wywalić blogera? Kto może mu ocenzurować blog? Kto w danym dniu na górze pierwszej strony Salonu24 umieszcza wybrane blogi? No Naczelny! Albo jego sekretarka redakcji...


OŚWIADCZENIE
Ja, jotesz, bloger łatwy do ustalenia,
urodzony i zamieszkały we Wrocławiu,
legitymujący się dowodem osobistym i paszportem,
świadom odpowiedzialności
za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia,
po zapoznaniu się z treścią ustawy
z dnia 18 października 2006 roku
o ujawnieniu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990,
oraz treści tych dokumentów
(Dz.U. Nr 218, poz. 1592, z późn. zm.),
oświadczam, że
nie pracowałem,
nie pełniłem służby
ani nie byłem świadomym
i tajnym współpracownikiem
organów bezpieczeństwa państwa

w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy.
jotesz
27 marca 2007 roku

Brak komentarzy: