14 mar 2007

„Grupa mędrców”

„Grupą mędrców” nazwał Jarosław Premier Kaczyński Trybunał Konstytucyjny.

W peerelu pewien pisarz i kompozytor nazwał rządy Gomułki „dyktaturą ciemniaków”.

Dla mnie ciemniak to ktoś, kto ma w pogardzie ludzi mądrych, których nazywa mędrcami, mędrkami lub wykształciuchami.

„Pewne rozwiązanie prawne”, którego Trybunał Konstytucyjny nie powinien, zdaniem Jarosława Premiera Kaczyńskiego, zastosować, zostało przez ową „grupę mędrców” zastosowane! W tej grupie było dwoje sędziów desygnowanych przez ugrupowanie Jarosława Premiera Kaczyńskiego.

Myślę, że zdławienie niezawisłości trybunałów i sądów byłoby kolejnym odzyskaniem czegoś, czego jeszcze PiS nie odzyskał. Choć na pewno byłaby to Dyktatura Ciemniaków!

Brak komentarzy: