14 sie 2006

1991-2006...

I co się zmieniło? ONZ znowu wyśle gołąbka pokoju? I wtedy hezbollah się rozbroi, hamas się uspokoi, Syria stanie się przyjazna? A w Izraelu nastąpi, tak oczekiwana przez arabskich miłośników pokoju, demobilizacja! I wszyscy na Bliskim Wschodzie zaczną hodować gołąbki...

1 komentarz:

bombowe wakacje w eretz pisze...

Amit is impressed ;)