29 wrz 2006

luźne skojarzenia: wić się jak piskorz

Google: 453 odpowiedzi dla zapytania "wić się jak piskorz".

Piskorz (Misgurnus fossilis L., 1758) - słodkowodna ryba z rodziny piskorzowatych.
Występowanie: Azja i Europa w strefie klimatu umiarkowanego.
Opis
Podłużne, walcowate ciało koloru brązowego, ciemniejszy na grzbiecie, jasny na stronie brzusznej, otwór gębowy w położeniu dolnym, otoczony dziesięcioma wąsami, niewielkie łuski. Długość do 30 cm.
Ochrona
W Polsce objęty ścisłą ochroną. Wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt w kategorii NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia.
Wikipedia

KARMMY PISKORZE!

TO GATUNEK NIŻSZEGO RYZYKA, ALE BLISKI ZAGROŻENIA... wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt!

Brak komentarzy: