22 mar 2009

Regularnie regulujemy regulamin

Regulamin

Wprowadzenie

Logosfera78.net, zwana dalej Portalem, jako podmiot bez osobowości prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zlokalizowany poza granicami RP, nie podlega prawu polskiemu.

Portal umożliwia publikację tekstów oraz udział w publicznej dyskusji każdemu, kto przestrzega warunków niniejszego Regulaminu, w ramach serwisów internetowych dostępnych w domenach należących do Portalu, oraz na warunkach ogólnych sformułowanych w niniejszym Regulaminie, a także warunkach szczegółowych sformułowanych w regulaminach serwisów zależnych od Portalu.

Regulaminy serwisów zależnych od Portalu mogą być ustalane przez redakcje tych serwisów, jednak nie mogą zawierać postanowień sprzecznych z literą i duchem warunków ogólnych sformułowanych w niniejszym Regulaminie Portalu.

Prawa autorskie

Każdy Użytkownik udziela Portalowi bezpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji na publikację każdego własnego wpisu i/lub komentarza na łamach Portalu. Udzielenie licencji nie oznacza przekazania praw autorskich, które w całości zachowuje Użytkownik.

Odpowiedzialność

Każdy Użytkownik Portalu publikuje swoje teksty i komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Portalu i jego serwisów zależnych.

Prywatność

Portal nie przechowuje, nie przetwarza ani nie udostępnia nikomu żadnych danych osobowych. Wszystkie informacje podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji konta, lub później w dowolnej formie, są traktowane jako poufne, niezależnie od tego czy są prawdziwe czy fikcyjne.

Ograniczenia

Portalu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji i/lub usuwania treści (tekstów, komentarzy, ilustracji, linków itp.) łamiących jakiekolwiek zasady niniejszego Regulaminu i/lub łamiących prawo polskie i/lub podsycających nienawiść rasową, religijną lub etniczną.

Zabronione jest uprawianie propagandy politycznej na rzecz rządu i/lub jakiejkolwiek partii czy ugrupowania politycznego, prowadzenie agitacji wyborczej oraz uprawianie tzw. czarnego PR
.

Zabronione jest eksponowanie symboli i wizerunków faszystowskich i satanistycznych, w jakiejkolwiek formie, a także umieszczanie linków do tego rodzaju treści.

Zabronione jest praktykowanie ataków personalnych wobec innych Użytkowników Portalu i jego serwisów zależnych, spamowanie oraz trolling, za który uważa się każdą formę systematycznej, złośliwej aktywności wobec innego Użytkownika Portalu.

Użytkownicy nagminnie łamiący powyższe zasady pomimo ostrzeżeń administracji Portalu, będą wypraszani, a ich konta i dostęp do Portalu blokowane.

Procedura ostrzeżeń ze strony administracji Portalu obejmuje następujące kroki:
1. Upomnienie Użytkownika za pośrednictwem poczty wewnętrznej Portalu i/lub pocztą e-mail.
2. Żółta kartka pokazana Użytkownikowi publicznie w postaci komentarza admina Portalu.
3. Czerwona kartka pokazana Użytkownikowi publicznie w postaci komentarza admina Portalu.

Dowolne kolejne wykroczenie po otrzymaniu czerwonej kartki skutkuje ostatecznym wyproszeniem i blokadą konta/dostępu.

Powyższe ograniczenia oraz procedura ostrzeżeń dotyczą zarówno indywidualnych Użytkowników Portalu jak i uczestników redakcji serwisów zależnych, także w przypadku niezgodności regulaminów lokalnych z niniejszym Regulaminem ogólnym Portalu.

Reklamy

Serwisy zależne od Portalu nie mogą zamieszczać na swoich stronach reklam komercyjnych ani tekstów sponsorowanych. Portal ma prawo do publikacji reklam własnych oraz reklam i promocji zależnych serwisów na stronach każdego serwisu zależnego.

Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszy wchodzi w życie od momentu jego opublikowania.

Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik będzie informowany automatycznie w trakcie pierwszego zalogowania na konto po opublikowaniu zmian.

No, to wreszcie pora poczytać to, co podpisywałem.
I zatrzymać u siebie na pamiątkę.
Albo do obserwowania zmian, które można wprowadzać dowolnie w dowolnym czasie...


A KTO TO JEST TA
LOGOSFERA78.NET???


Mogłem sobie zadać to pytanie wcześniej...

2 komentarze:

Mad Dog pisze...

Ano właśnie...

jotesz pisze...

Co mnie zdziwiło, to z jednej strony niepodleganie prawu polskiemu a z drugiej strony, usuwanie wpisów łamiących polskie prawo.

Inna sprawa - NIGDZIE nie ma słowa o: Tekstowisku, konfederacji, niezależnych blogerach.

Też tworzę ustalenia, które stają się prawem miejscowym i zapisy są dużo czytelniejsze.